09/02/2018 09:47
Xem với cỡ chữ

Thành lập Văn phòng đại diện Ngân hàng TNHH Juroku tại thành phố Hà Nội

Ngày 02/02/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Giấy phép số 32/GP-NHNN cho phép Ngân hàng TNHH Juroku Bank, Ltd (quốc tịch Nhật Bản) được thành lập Văn phòng đại diện tại thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Theo đó, Ngân hàng TNHH Juroku Bank, Ltd., hoạt động với các nội dung bao gồm: Làm chức năng văn phòng liên lạc; nghiên cứu thị trường; xúc tiến các dự án đầu tư của Ngân hàng TNHH Juroku Bank, Ltd. tại Việt Nam; Thúc đẩy và theo dõi việc thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận ký giữa Ngân hàng TNHH Juroku Bank, Ltd. Với các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp Việt Nam, dự án do Ngân hàng TNHH Juroku Bank, Ltd. tài trợ tại Việt Nam; Hoạt động khác phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.
Trong quá trình hoạt động, Văn phòng đại diện Ngân hàng TNHH Juroku tại thành phố Hà Nội phải tuân thủ pháp luật Việt Nam.
Giấy phép có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

HN (nguồn: sbv.gov.vn)

Tìm theo ngày :