15/01/2018 11:18
Xem với cỡ chữ

VDB: Tổng kết hoạt động năm 2017, triển khai nhiệm vụ và các giải pháp năm 2018

Ngày 12/1/2018, tại Hội sở chính, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Dự Hội nghị có đại diện một số Vụ chức năng thuộc Bộ Tài chính, các đồng chí trong Hội đồng quản trị, Ban điều hành VDB, thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc VDB.
Hội nghị đã nghe báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và giải pháp thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao VDB năm 2018; một số báo cáo về nghiệp vụ trọng tâm hoạt động của VDB và thảo luận về giải pháp, định hướng phát triển.

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu ghi nhận kết quả một số mặt công tác đạt được của VDB trong năm 2017; đồng thời yêu cầu VDB cần triển khai thực hiện sớm và hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018, đó là: phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để báo cáo cấp có thẩm quyền sớm phê duyệt Đề án tái cơ cấu và chủ động triển khai ngay khi được phê duyệt; tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách nội bộ, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, mô hình hoạt động, có giải pháp triệt để trong thu hồi và xử lý nợ xấu. Thứ trưởng cũng đề nghị tổ chức Đảng, đoàn thể toàn hệ thống VDB cần tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng, động viên quan tâm đến đời sống cán bộ và đề cao tinh thần đoàn kết, chủ động, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, người lao động toàn hệ thống.
Trên cơ sở các báo cáo tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến, trong đó tập trung vào một số vấn đề trọng tâm: tình hình quản lý, cho vay, thu nợ, xử lý nợ các dự án/khoản vay trong hoạt động tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu, cho vay lại vốn ODA; đánh giá công tác phân loại nợ, xử lý rủi ro, phân loại khách hàng của VDB; tình hình bảo đảm tiền vay trong toàn hệ thống, những vướng mắc về cơ chế chính sách, quy chế quản trị nội bộ cần được tháo gỡ, hoàn thiện;...

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Phó Chủ tịch phụ trách HĐQT Bùi Tuấn Minh yêu cầu toàn hệ thống thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018:  hoàn thành Đề án tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu VDB giai đoạn 2017 - 2020 nhằm xử lý nợ xấu triệt để và định hướng hoạt động VDB rõ ràng, trách nhiệm, công khai, minh bạch; đảm bảo tăng trưởng tín dụng, đồng thời bảo đảm an toàn cao về tín dụng và thu hồi vốn...

Các đơn vị trong toàn hệ thống cần tiếp tục tạo sự đồng thuận, đoàn kết, tin tưởng cùng tập thể lãnh đạo HĐQT, Ban điều hành thực hiện tốt các mục tiêu và giải pháp nhiệm vụ năm 2018 được Chính phủ giao, khẳng định vị thế, vai trò của VDB đối với phát triển kinh tế-xã hội của đất nước./.

Trần Hải

Tìm theo ngày :